Denne service er lukket -/ under udfasning

Send en mail til Support.edu.it@au.dk med oplysning om dit login, samt hvortil det bruges.

- eller vent 30 sek. og du viderestilles til den gamle selvbetjening.dpu.dk og godkend at et er et au.dk certificat.

/Karina